Share |

Jak vystavit rovnoběžky

Geofyzikální ústav AV ČR a Archiv výtvarného umění o.s. pořádají v Národní tehcnické knihovně  souhrnnou výstavu mladých umělců. Jmenuje se ROVNOBĚŽKY A PRŮSEČÍKY a trvá do 30. listopadu 2010. Otevřeno je po - so 10.00 - 18.00 hodin.

Výtvarníci, zastoupení na výstavě, jsou blízcí vědeckému bádání v promyšleném přístupu k tvorbě, v originalitě použitých technik a postupů, v úsporném projevu a ve snaze o vyjádření výtvarného názoru bez ohledu na v současnosti převažující trendy. Výběr zastoupených výtvarníků vychází z třiceti výstav cyklu „Setkávání“, pořádaných v Geofyzikálním ústavu AV ČR od r. 2002. Výběr umělců je motivován mj. podobnostmi a analogiemi s vizuálními výstupy vědecké práce – se záznamy a modelacemi přírodních událostí, s grafy apod. Vystavující autoři patří ke známým a ceněným umělcům (mj. – v pořadí, jak v Geofyzikálním ústavu vystavovali - Marie Blabolilová, Pavel Rudolf , Josef Procházka, Inge Kosková, Eva Prokopcová, Jana Budíková, Miroslav Koval, Karel Adamus, Pavla Francová, Václav Vokolek, Jan Wojnar, Pavel Mühlbauer, Jindřich Růžička, Vladimír Gebauer, Pavla Aubrechtová, Ladislav Daněk, Jiří Lindovský, Lubomír Přibyl, Vladimír Havlík, Petr Veselý, Eduard Ovčáček, Aleš Svoboda, Jaromír Zoul, Marie Molová, Pavel Hayek, Zuzana Nováčková, Petr Kvíčala, Jan Kubíček, Jiří Hůla). Jejich setkání na společné výstavě bude příspěvkem k průzkumu společných oblastí, k odpovědi na otázku, co mají věda a umění společného.
Výstava je doplněna exponátem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB AV ČR), který představuje principy zkoumání chemických látek, které se pak ve formě léků uplatňují např. proti viru HIV. Analogický exponát reprezentuje českou vědu na výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.
K výstavě vychází katalog, který představí vystavující výtvarníky a jejich dílo a přinese několik textů, které se vztahem vědy a umění v uplynulých letech zabývaly. Součástí katalogu bude rovněž soupis výstav, konaných od 70. let v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze 6 na Petřinách a soupis výstav pořádaných od r. 2002 v budově Akademie věd v Praze 1 na Národní třídě.

Text: Jana


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.