Share |

Jak se rekonstruují prsa po rakovině? Moderní implantáty nevytečou

modenrí implatát nevyteče. Foto Mentor

Podstoupit plastickou operaci prsou pomocí implantátů či remodelaci volí v České republice stále více žen. Důvody jsou různé, přes nespokojenost s vlastním tělem například po těhotenství a kojení, poté co žena radikálně zhubne až po rekonstrukci prsu po nádorovém onemocnění. Dokonce i ženy, u kterých je riziko rakoviny prsu z důvodu dědičnosti zvýšené, podstupují preventivní odstranění mléčné žlázy, která je nahrazena silikonovou výplní – implantátem.
 
Ženy často přicházejí s představou dokonalé krásy a požadavkem na velikost prsou. Ne vždy se ale jejich představy potkávají s názorem lékaře. Věk, fyzická konstituce a zdravotní anamnéza, to vše může ovlivnit výběr velikosti a tvaru implantátu. 
Aby mohla pacientka podstoupit operaci, musí být stoprocentně zdravá. Prvním krokem je vstupní konzultace, na které dostane pacientka veškeré potřebné informace o zákroku, postupu léčby, rekonvalescenci a také o rizicích spojených se samotným výkonem. Součástí předoperačního vyšetření je i sonografické nebo mamografické vyšetření prsu. Samotný zákrok trvá okolo jedné hodiny a pooperačně ho pacientky snaží většinou velmi dobře. Při rekonvalescenci je důležité, aby byla pacientka disciplinovaná a dodržovala pokyny lékaře,“ říká MUDr. Martin Skála, plastický chirurg OB CARE. 
Na výsledný efekt i pooperační průběh mají vliv i zdánlivé detaily – například povrch implantátu nebo typ silikonového gelu, tyto parametry společně s celkovou kvalitou zpracování implantátu mohou hrát klíčovou roli na mnoho let dopředu.  Při výběru implantátů je proto dobré sledovat například i to, zda mají požadované certifikace. Známkou nejvyšší kvality a bezpečnosti je certifikát FDA (Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Výskyt karcinomu prsu u žen je podmíněn mnoha vnitřními a zevními faktory a bohužel stále stoupá a objevuje se mezi mladšími, vzhledem k trendu plánování mateřství, často bezdětnými ženami. Větší záchyt onemocnění je dán screeningovým preventivním programem, osvětou ve společnosti, a v neposlední řadě také díky mnoha organizacím, které se problematice prevence věnují a organizují celospolečensky prospěšné projekty. 
„Vyšetření prsu před augmentací je NUTNÉ! Musíme vědět, že je pacientka zdravá, její žláza je v pořádku a nehrozí žádné riziko. V diagnostice a následné léčbě karcinomu prsu je velmi důležitá mezioborová spolupráce – radiodiagnostik, onkochirurg, onkolog a mnoho dalších,  v neposlední řadě plastický chirurg, neboť léčba je v případě karcinomů prsu „šitá“ pacientce na míru a právě ona je finálním článkem řetězce rozhodování,“ upozorňuje MUDr. Lucie Zárubová.
Chirurgická léčba karcinomu prsu zahrnuje výkony na prsu a podpažních uzlinách, které působí jako filtr mízy odtékající z prsu a mohou zachytit případné nádorové buňky. „Přes extenzivní výkony v oblasti prsu a lymfatických uzlin jsme se přesunuli, díky chápání karcinomu prsu jako systémového onemocnění, k méně extenzivním, prs záchovným výkonům, při kterých mnohdy ani lékař na první pohled nepozná, že pacientka prodělala léčbu karcinomu prs. Při snesení celého prsu je ve světě běžná jednodobá, okamžitá rekonstrukce implantátem, kdy při chirurgickém odstranění žlázy, tuto při jedné operaci nahrazujeme implantátem. Po krůčkách se začíná stávat standardem i v České republice,“ konstatuje MuDR. Zárubová.
Další, a neméně důležitou kapitolou jsou pacientky, nosičky  genetické mutace, která zvyšuje riziko vzniku nádoru prsu a ovaria. Tyto pacientky mají až 80% riziko, že během života onemocní karcinomem prsu! Těm, stejně jako Angelině Jolie, lzenabídnout preventivní odstranění prsních žláz s jejich nahrazením prsními implantáty. Implantáty jsou tedy důležitou zdravotnickou pomůckou.
Jedním z hlavních kritérií kvality prsních implantátů je jejich bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Implantáty jsou v těle vystaveny působení mnoha vlivů a fyzickému namáhání – ať jde o každodenní sportování, nebo extrémní případy, jako jsou úrazy či dopravní nehody. Bezpečný implantát by měl vydržet téměř jakoukoli zátěž, které by mohl být vystaven. Implantáty, které patří k dnešní špičce procházejí povinně celou sérií zkoušek, v praxi je pak dále jejich chování průběžně sledováno v rozsáhlých studiích, do kterých je zapojeno tisíce žen. 
K zásadním parametrům, které jsou v klinických studiích sledovány, patří zejména biokompatibilita, kdy se testuje se schopnost přijetí implantátu okolní tkání bez nežádoucích reakcí na organismus. Přední výrobci implantátů se snaží maximálně přiblížit kvalitám přirozené tkáně. Součástí testů biokompatibility je také vyloučení rizik toxicity a kancerogenity.
Vzhledem k tomu, že při plastické operaci prsou dochází k významnému a dlouhodobému zásahu do těla pacientky, jsou implantáty jako zdravotnický prostředek obecně klasifikovány kategorií 3. třídy. Ta vyžaduje jeden z nejpřísnějších schvalovacích procesů vůbec. 
Kromě výše zmíněných testů chemicko-fyzikální povahy jsou neméně důležité mechanické zátěžové testy. Testy pevnosti v tahu, kdy je obal implantátu natažen až na 450 % původní délky. Obal musí být po testu bez jakéhokoliv poškození. Kontroluje se i správná tloušťka a stejnoměrnost obalu implantátu, která je zárukou jeho pevnosti. U každého modelu je tloušťka odlišná. Dřívější obaly implantátů byly příliš silné, prsa tak po operaci nemusela vypadat přirozeně a na dotek byla tvrdá. S vývojem kohezivního gelu se i obal implantátu mohl ztenčit. Tloušťka dnešních obalů implantátů zaručuje přirozený vzhled i dokonalou pevnost. Obvykle se pohybuje do 2 milimetrů. 
Další zátěžovou zkouškou prsních implantátů je simulace autonehody. Při ní je na implantát z výšky volným pádem puštěno 4,5 kg těžké závaží.
Nejmodernější implantáty jsou dnes plněny bezpečným medicínským silikonem, který je tvořen kohezivními polymery. Kohezivní gel má hustší konzistenci a ani při podélném rozstřihnutí celého implantátu nedochází k nekontrolovanému úniku gelu mimo pouzdro implantátu. 
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.