view counter
Share |

Haptická výstava: mimořádný doprovodný program k výstavě Jaroslava Horejce

foto: pořadatel akce

10. 1. 2017 - 29. 1. 2017; 10:00–20:00
Dům U Kamenného zvonu, gotická kaple v přízemí
vstupné:zdarma

Haptická výstava umístěná v prostoru přízemní gotické kaple je určena nevidomým i vidoucím návštěvníkům, školám a široké veřejnosti. Během tří lednových týdnů budou mít návštěvníci jedinečnou možnost dotýkat se autorských bronzových plastik Jaroslava Horejce. Prezentovány jsou také duplikáty jeho děl, vytvořené absolventy sochařství na VŠUP. K hmatovému poznávání jsou nabídnuty i repliky dekorů vybraných děl autora a vzorky sochařských materiálů – úlomky soch ze souboru veřejné plastiky GHMP. Expozice je koncipovaná tak, aby instalace maximálně splňovala a dodržovala správné parametry hmatové expozice s ohledem na všechna důležitá kritéria.
 
Zájemci si mohou objednat komentovanou prohlídku haptické výstavy nebo se zapojit i do speciálních haptických workshopů. 

Akce budou vždy adekvátně přizpůsobeny a koncipovány přímo na míru požadavkům a možnostem skupin (časově, termínově, tematicky, úrovní náročnosti atd.).

Navštívit můžete i doprovodné akce Haptické výstavy, které se uskuteční v koncertním sále Domu U Kamenného zvonu (kapacita míst je omezena – rezervace nutná!):
pondělí 23. 1. 2017

  • 10:00–16:00 setkání odborníků na téma zprostředkování umění nevidomým návštěvníkům
  • 17:00–18:00 / koncert připravený ve spolupráci s Konzervatoří Jana Deyla

 
Projekt vznikl za finanční podpory Státního fondu kultury ČR
Objednávky a rezervace programů nutné na: edukace@ghmp.cz 

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.