Share |

Fringe jako hlasy

foto: Petr Dlouhý

 
„Slyšíš ty hlasy? Jsou všude kolem. Tak slyšíš ty hlasy?“ Do Golden Key vchází mladá, nenápadně krásná dívka. Vchází pomalu a s klidem, ale přináší s sebou jakýsi stín. Stín, který je větší než ona, který ji přerůstá. Vchází Médeia. „Slyšíš ty hlasy? Myslíte, že mi rozumíte?“ Vchází Médeia toužící zcela odkrýt sebe samu. Nebo ještě jinak. Vchází dívka toužící říct svůj příběh. Pomalu se mi skrze její uvědomělou a pečlivě propracovanou řeč začíná dostávat pod kůži, do žil, odkud cítím, jak se rozlévá do celého těla. Její projev je uhrančivý, bez žádných výstředností, bez velkých gest, bez patosu a přehrávání. Nepotřebuje nic z toho. Potřebuje jen silný příběh a nutnost vyřknout ho. Potřebuje někoho, kdo by poslouchal, kdo snad pochopí. Podzemní sklep ještě umocňuje hloubku jejího příběhu. Její příběh jako by se vzdaloval antické Médeii a místo toho jde vstříc k obecnému lidskému prožitku, k manifestaci, kam až může lidská vášeň zajít a co znamená porušit slib. „Slyšíš ty hlasy?“ Samozřejmě. Vždycky jsem je slyšel, jen jsem jim třeba úplně nerozuměl.
Hodina s Hell Has No Fury byla jedna z nejintenzivnějších a cítím, jak mi cosi z ní koluje krví do teď.
 
Intenzivní prožitek, byť zcela jiného okraje, zprostředkovává Madame Seňorita. Její představení stojí ze všech okrajů asi na tom nejokrajovitějším. Jestliže jsem u Hell Has No Fury měl dojem, že rozumím, tak u Madame Seňority jsem si byl zcela jist, že nerozumím. Seňorita pečlivě zbavuje vše svého významu. Slova a veškerá herecká práce je neustále zcizovaná a dekonstruována. Na scéně jsou předměty, které se vůbec nevyužijí. Chvíli se vypráví příběh, který nemá ani začátek ani konec. Vše je vzdálené, nepochopitelné, ale svým způsobem uchopitelné, když se smíříme s absolutní absencí smyslu. Jestliže přistoupíme na hru Ma(Da)dame Seňority, dostaneme se k příjemné úlevě ze světa, kde všechno něco znamená, kde vše má svou důležitost. Kdyby se zeptala: „Slyšíš ty hlasy?“ Odpověděl bych, že ano, že je slyším a že je docela příjemný, že jim vůbec nerozumím.
 
Hell Has No Fury a Ma(da)dame Seňorita přistupují k porozumění z úplně opačných konců. Hell Has No Fury je velkou apologií člověka, ženy, Médeii, a snahou o pochopení. Na druhé straně je Seňorita, jíž se jakékoliv pochopení hnusí. Užívá si chaos, výstřednost. Netouží po pochopení a tak ho zcela zakazuje.
 
Vlastně to byla příjemná katarze večera. Naplnění, vyprázdnění. Slyším lidi, jak si povídají. Rozumím jim a nerozumím ve stejný moment a cítím, že je to tak v pořádku, že jsem schopná hlasy stejně tak vyslechnout, jako je umlčet. Půlnoční Malá strana je konejšivě klidná.
 
window.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(e,t,n){function r(n){if(!t[n]){var o=t[n]={exports:{}};e[n][0].call(o.exports,function(t){var o=e[n][1][t];return r(o||t)},o,o.exports)}return t[n].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var o=0;oo?0:o);++rc;c++)a[c].apply(i,r);var s=f[g[n]];return s&&s.push([m,n,r,i]),i}function p(e,t){w[e]=l(e).concat(t)}function l(e){return w[e]||[]}function d(e){return s[e]=s[e]||o(n)}function v(e,t){c(e,function(e,n){t=t||"feature",g[n]=t,t in f||(f[t]=[])})}var w={},g={},m={on:p,emit:n,get:d,listeners:l,context:t,buffer:v};return m}function i(){return new r}var a="nr@context",u=e("gos"),c=e(2),f={},s={},p=t.exports=o();p.backlog=f},{}],gos:[function(e,t,n){function r(e,t,n){if(o.call(e,t))return e[t];var r=n();if(Object.defineProperty&&Object.keys)try{return Object.defineProperty(e,t,{value:r,writable:!0,enumerable:!1}),r}catch(i){}return e[t]=r,r}var o=Object.prototype.hasOwnProperty;t.exports=r},{}],handle:[function(e,t,n){function r(e,t,n,r){o.buffer([e],r),o.emit(e,t,n)}var o=e("ee").get("handle");t.exports=r,r.ee=o},{}],id:[function(e,t,n){function r(e){var t=typeof e;return!e||"object"!==t&&"function"!==t?-1:e===window?0:a(e,i,function(){return o++})}var o=1,i="nr@id",a=e("gos");t.exports=r},{}],loader:[function(e,t,n){function r(){if(!w++){var e=v.info=NREUM.info,t=s.getElementsByTagName("script")[0];if(e&&e.licenseKey&&e.applicationID&&t){c(l,function(t,n){e[t]||(e[t]=n)});var n="https"===p.split(":")[0]||e.sslForHttp;v.proto=n?"https://":"http://",u("mark",["onload",a()],null,"api");var r=s.createElement("script");r.src=v.proto+e.agent,t.parentNode.insertBefore(r,t)}}}function o(){"complete"===s.readyState&&i()}function i(){u("mark",["domContent",a()],null,"api")}function a(){return(new Date).getTime()}var u=e("handle"),c=e(2),f=window,s=f.document;NREUM.o={ST:setTimeout,CT:clearTimeout,XHR:f.XMLHttpRequest,REQ:f.Request,EV:f.Event,PR:f.Promise,MO:f.MutationObserver},e(1);var p=""+location,l={beacon:"bam.nr-data.net",errorBeacon:"bam.nr-data.net",agent:"js-agent.newrelic.com/nr-918.min.js"},d=window.XMLHttpRequest&&XMLHttpRequest.prototype&&XMLHttpRequest.prototype.addEventListener&&!/CriOS/.test(navigator.userAgent),v=t.exports={offset:a(),origin:p,features:{},xhrWrappable:d};s.addEventListener?(s.addEventListener("DOMContentLoaded",i,!1),f.addEventListener("load",r,!1)):(s.attachEvent("onreadystatechange",o),f.attachEvent("onload",r)),u("mark",["firstbyte",a()],null,"api");var w=0},{}]},{},["loader"]);window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"7586f1eb0e","applicationID":"2639856","transactionName":"YFcGNxBZWkJTBREIXFkdJQAWUVtfHQUOBFdeRgsRPV5dXUYDFz5LREE=","queueTime":0,"applicationTime":352,"atts":"TBAFQVhDSUw=","errorBeacon":"bam.nr-data.net","agent":""}


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.