Share |

Finalisté ceny J. Chalupeckého povedou dialog s veřejností

 

 

Tvorba letošních pěti finalistů, které vybrala sedmičlenná mezinárodní porota z celkem 64 umělců, bude letos zcela poprvé prezentována ve veřejném prostoru. Organizátoři se rozhodli následovat myšlenku teoretika a kritika umění Jindřicha Chalupeckého, že umění se ukazuje lidem a lidé umění.

 

Porota, jíž letos předsedal kurátor MoMA v New Yorku Christian Rattemeyer, poslala do finále o nejprestižnější českou cenu pro výtvarné umělce do 35 let Filipa Cenka, Dominika Langa, Pavla Sterece, Marka Thera a Jiřího Thýna. Cena Jindřícha Chalupeckého se podobně jako jiná mezinárodní ocenění současného výtvarného umění neuzavírá žádným uměleckým žánrům. Ve výběru o laureáta jsou tak autoři instalací, objektů, animace, fotografií či videí. 

 

Finalisté 22. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého budou postupně představeni v rámci doprovodné akce 5 finalistů, 5 měsíců, 5 míst. V průběhu pěti měsíců tak budou vystavovat svá díla v nejrůznějších formách na pěti vybraných místech pěti různými způsoby a nepůjde zdaleka jen o Prahu. „Cílem je zprostředkovat široké veřejnosti to nejlepší, co u nás na poli výtvarného umění vzniká, ukázat, jaké jsou aktuální tendence, jakým způsobem umělci reflektují současnou situaci,“ říká Lenka Lindaurová ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Současné umění podle organizátorů a porotců mezi různými médii osciluje, což dokládá i loňský ročník prestižní britské Turnerovy ceny za soudobé umění, kdy porota ocenila Susan Philipsz za zvukovou instalaci v ulicích. Umělecký dialog se širokou veřejností by podle organizátorů mohl vést k pochopení záměrů a snah výrazných zástupců výtvarné scény a netradičním způsobem by mohl oživit prostředí, ve kterém žijeme.

 

„Tito finalisté kladou kreativní otázky a představují formální přístupy a intelektuální zájmy současné české scény. Jako porota cítíme, že tito umělci můžou obstát v mezinárodním srovnání,“ řekl předseda poroty Christian Rattemeyer. Filip Cenek přesvědčil porotu svým sebejistým převedením pohyblivého obrazu, plastických elementů a dalšího vizuálního materiálu do komplexní instalace, která vtáhne diváka, ale odmítá rychlou interpretaci. Dominik Lang se zabývá dědictvím modernistického umění instalací a skulptur, které se zdají být relevantní a neodkladné a systematicky řeší širší témata o roli a příslibu poválečné modernistické praxe. Pavel Sterec se podle poroty vyjadřuje přesnými konceptuálními gesty, jeho dílo je extrémně promyšlené a má za sebou už dostatečně různorodé individuální práce s pečlivě vybraným námětem. Porota dále ocenila vtipné, ale upřímné krátké filmy a videa Marka Thera, zaujata byla především konfrontací sporných momentů, výstřední estetikou nebo referencemi k popkultuře. Instalace Jiřího Thýna zaujaly stylem konceptuální fotografie, která v nedávné době opět získala svou důležitost ve světě mezinárodního umění. Jeho dokonalá a profesionální práce vyniká mimo jiné řemeslným zpracováním i formální krásou. „Věříme, že všichni vybraní finalisté hrají živou a důležitou roli na současné české scéně a jejich práce jsou příslibem, že se jejich společná výstava letos na podzim stane velkou událostí,“ dodal Rattemeyer.

 

Umělci se na Cenu Jindřicha Chalupeckého přihlásili sami nebo byli nominováni tzv. nominátory. V porotě vedle kurátoara MoMA Christiana Rattemeyera zasedl šéfkurátor vídeňského MuMOK Rainer Fuchs, kurátor a šéfredaktor uměleckého magazínu Springerin Georg Schöllhammer, čeští kurátoři Ondřej Chrobák, Edith Jeřábková, Mira Keratová a umělec a pedagog Tomáš Lahoda. Všichni finalisté připraví jako každý rok svůj projekt pro výstavu v Centru současného umění DOX v Praze, kde porota vybere laureáta a jeho jméno oznámí 25. listopadu v rámci slavnostního večera v režii umělce Michala Pěchoučka. Vítěz získá padesát tisíc korun od společnosti Triga, šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a sto tisíc korun určených na realizaci výstavy v Galerii Václava Špály na podzim 2012. Letos poprvé bude udělena v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého Cena r-ekl-amy od společnosti TTV spojená s finanční odměnou třicet tisíc korun a nově bude udělena a Cena čtenářů časopisu Respekt. 

 

Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v květnu 1990 z podnětu Václava Havla, malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře. Za dobu své existence pro českou scénu „objevila“ řadu výrazných výtvarných osobností, které nyní patří ke špičce české výtvarné scény a jejichž práce obstála i v zahraničí. Mezi takové umělce patří například Kateřina Šedá, Michal Pěchouček, Ján Mančuška, Jiří Černický nebo Eva Koťátková.

Více informací na  www.cjch.cz

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.