Share |

FILMOVÝ TIP: NA KONCI SVĚTA

Rurální gay romance a nejsuverénnější britský debut posledních let upomínající na legendární Zkrocenou horu. 
 

Johnny Saxby (Josh O’Connor) pracuje od rána do večera na zastrčené farmě svých rodičů. Frustraci z osamělosti si vybíjí destruktivní konzumací alkoholu v místní hos- podě a příležitostným sexem. Ve chvíli, kdy se na farmu dostává atraktivní rumunský pomocník Gheorghe (Alec Secareanu), začíná být Johnny konfrontován s emocemi, které nikdy dříve nepocítil. Během sezóny jehňat spolu oba dva začínají pracovat stale intenzivněji a stejně intenzivně se začíná vyvíjet jejich osudový vztah, který může oběma navždy změnit život. Na konci světa je podmanivým a tísnivě krásným debutem Francise Lee- ho, který je zasazen do prostředí rurálního Yorkshiru.

 
 
Během letošní Letní lmové školy byl představen úplně nový projekt, jehož základním smyslem je funkční propo- jení dvou ústředních aktivit Asociace českých lmových klubů, tedy festivalu a distribuce. Úderná akviziční jed- notka AČFK předvybrala tři výrazné lmy, které si zaslou- ží velké plátno, nejlépe to v českých kinech. Do nich se ovšem dostal pouze jeden z nich – vítěz diváckého hlaso- vání po trojici unikátních projekcí během „Filmovky“. Tím, že svěříme „moc do rukou lidu“ (poté, co jsme pečlivě rozhodli, o čem může rozhodovat), chceme diváky festi- valu upozornit na naše celoroční distribuční aktivity, dát jim možnost je ovlivnit a následným sdílením dojmů po jejich virtuálních i osobních sociálních sítích také vytvořit „zdravě virální“ propagaci vybraného titulu.
Na konci světa je historicky prvním vítězem LFŠ uvádí. V rámci projektu byly na LFŠ 2017 dále uvedeny lmy Ru- kojmí (Mdzevlebi, Rezo Gigineišvili) a Světlé noci (Helle Nächte, Thomas Arslan). 

Pozadí projektu, inspirace a ambice režiséra
Vyrostl jsem v odlehlé vesnici v pohoří Peniny v západním Yorkshiru a od dětství jsem byl fascinovaný pustou kra- jinou, kterou obdělávali mí předci. Ti si museli svoje ži- vobytí doslova vyrvat z několika neúrodných yardů země. Krajina a země na mě emocionálně působily po celé dět- ství, i když jsem si to tehdy neuvědomoval. Došlo mi to, až když jsem opustil Yorkshire a začal studovat v Londýně. Vyrůstal jsem v izolovaném venkovském prostředí, a tak mě zajímalo, zda mi okolní svět může nabídnout něco

nového. Odrazovým můstkem k projektu Na konci světa tak byla idea „co by se asi stalo, kdybych zůstal v lokální komunitě, kdybych obdělával zemi, kdybych se do něko- ho zamiloval“.
Hlavní postavou lmu je Johnny, který, aby zajistil přežití rodinné farmy, musí absolutně popřít všechny své city a emoce. Poté, co přijíždí rumunský námezdní dělník Gheorghe najatý na práci s jehňaty, je Johnnyho život převrácen vzhůru nohama. Chtěl jsem vyprávět upřím- nou, ale neúprosnou love story. Chtěl jsem zachytit po- city úzkosti a zároveň radosti, které vyplývají z prostéhomfaktu, že něco nového začíná. Chtěl jsem vidět, jak se Johnny a Gheorghe do sebe zamilují, jak prozkoumávají vzájemné rozdíly, jak se stěmito rozdíly vyrovnávají. Chtěl jsem hledat přesně ty momenty, které sdílejí pouze lidé odevzdaní jeden druhému, a jemně je narušovat ne- dokonalostmi. Ať jsme gayové nebo ne, všichni známe ten opojný pocit zamilovanosti. Všichni víme, jak náročné to celé může být, zvláště když jsou okolnosti proti.
Film Na konci světa jde do českých kin 25.1.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.