Share |

Film Sokolov se uskuteční již pojedenácté a opět bude zdarma

 

 

V říjnu letošního roku se bude v Sokolově konat již 11. ročník filmového semináře s názvem Film Sokolov, a to po dobu tří dnů - tedy od pátku do neděle 21.-23. 10.11. Seminář spojený s promítáním filmů a s řadou dalších doprovodných akcí pořádají studenti Katedry estetiky a Katedry filmových studií Univerzity Karlovy za tradiční podpory Městského domu kultury Sokolov a města Sokolov, Ministerstva kultury a České společnosti pro filmová studia. Vstup bude jako vždy zdarma.

Do každého ročníku vstupuje Film Sokolov s novým tématem. Druhou dekádu filmového semináře letos otevře téma Odpad, které studenti uchopili z hlediska plurality možných významů, jež jsou v běžné mluvě a myšlení potlačeny. Na účastníky čekají jak filmy pro náročné diváky, tak filmy přístupnější. Tradičně akci doprovází sborník textů studentů a renomovaných odborníků na dané téma. Samozřejmostí bude i doprovodný program v podobě koncertů, výstav a uměleckých performancí.

Film Sokolov je naprosto unikátním počinem na poli filmových festivalů v České republice - nejen tím, kdo jej organizuje a na koho se zaměřuje, ale zejména svou dramaturgickou koncepcí, která se vymyká běžnému tematickému vymezení podobných akcí.

Bližší informace o filmovém semináři Film Sokolov jsou k dispozici na www.filmsokolov.cz, kde bude také s dostatečným předstihem zveřejněn program letošního ročníku.

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.