Share |

Chodím ulicí / Street Photography

foto Michal Josephy

 Žánr street-photography mi přirostl k srdci proto, že je soustředěn na zachycení  prchavého  a neopakovatelného okamžiku v každodenním  životě člověka, který se  odehraje na scéně  veřejného prostoru, a pak nenávratně zmizí  do propadliště času. Jako fotograf se pohybuji  v terénu, který nelze předpokádat a aranžovat  jako dění v ateliéru,   a snažím se tak  zachytit autentický a neobvyklý „obraz člověka“ ve světě kolem nás,  který  díky jeho pomíjivosti  často přehlížíme či jsme vůči němu slepí.

text a foto Michal Josephy

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.