Share |

České domácí umění atakuje New York

foto archiv pořadatele

Ručně dělané a často krajně bizarní artefakty z českých domácností se představí poprvé i publiku v New Yorku.

Na  výstavě v Českém Centru v New Yorku se představí výběr toho nejzajímavějšího ze sbírky občanského sdružení Domácí umění. Od 16. června do 15. září 2011 zde bude vystaveno na 250 artefaktů.

Domácí umění je fenomén, který vznikl za specifických podmínek na území Československa ve druhé polovině 20. století. Tímto termínem označujeme artefakty, které si lidé vytvářeli vlastníma rukama pro výzdobu svých příbytků v letech 1948–1989. Artefakty sice nikterak závratné umělecké nebo estetické kvality, ale velké ceny historické, neboť jsou důležitým dokladem výtvarného citu, estetického vnímání a řemeslné úrovně výtvarně neškoleného člověka tohoto období.  

Domácí umění zhotovovali lidé bez výtvarného vzdělání a bez větších ambicí pro radost svou a svých blízkých. Tato díla často vznikala mimo jiné z nedostatku dekorativních předmětů na státem řízeném trhu a z nadbytku volného času jejich tvůrců. 

 

Velké množství artefaktů odráží modernistické vlivy. Hlavně na přelomu 50. a 60. let doplňují stylotvornou vlnu, známou jako „atomic style“, pro kterou se v Čechách po výstavě EXPO 58 v Bruselu ujal název „bruselský styl“.

Artefakty Domácího umění ve své době zdobily městské panelákové byty i venkovské světničky, kanceláře i dílny, hospody i vojenské světnice. Jsou ukázkou umělecko–řemeslné svépomoci, svébytného dekoratérského a designového ochotničení.

Činnost domácích umělců kulminovala kolem poloviny 60. let. Později je možné zaznamenat ještě několik vrcholů, a to v polovině let 70. a na začátku 80. let
20. století. Spolu se změnou společenského řádu – s pádem komunistického režimu v roce 1989 tato novodobá lidová tvorba víceméně zanikla.

Výstava HOME ART (DOMÁCÍ UMĚNÍ) v New Yorku

16/6–15/9 2011

CZECH CENTER NEW YORK 

at the Bohemian National Hall 

321 East 73rd Street, NYC 

www.czechcenter.com 

www.domaciumeni.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.