Share |

Centimetr za den: Lena Knilli a Jana Kasalová

foto Jana Kasalová

Společná výstava autorek Leny Knilli a Jany Kasalové, která vznikla ve spolupráci s Českým centrem Vídeň, Rakouským kulturním fórem a velvyslanectvím Rakouska v ČR.

Tématem výstavy Centimetr za den autorek Leny Knilli a Jany Kasalové je vnímání času, putování životem, pohyb a naše (možná marná) snaha tyto změny dokumentovat. Kurátorkou výstavy je Camille Hunt.

Lena Knilli v jedné ze svých sérií prací z papíru znovu vytvořila staré veřejné hodiny, které našla vyřazené během svého pobytu v Praze. Jednalo se o jednoduché, kulaté, bílé plastové ciferníky s černými kolečky a křížem uprostřed. Ve své čisté a destilované podobě, tyto ciferníky symbolizují naši potřebu rozdělit život na jednotlivé čisté úseky činností v konkrétním čase a tím dát řád tomu, co obvykle nebývá snadno definovatelné.

V její verzi ciferníky postrádají hodinové ručičky. Hodiny tak nabízejí pouze potencionální pozice a situace v čase. Kolečka určující čas se k sobě přibližují nebo se od sebe oddalují – čas sice plyne, ale nepravidelně a subjektivně. Ciferníky se také objevují na rozevlátých sukních, které patří k dalším tématům autorky. Knilli se zabývá životností objektů, kterými se obklopujeme a oděvy, do kterých se halíme. Ty určují plynutí našeho času stejně jistě jako ručičky hodin, měření času tímto způsobem však není stejně lineární. Hodinové kruhy se mění skrze pohyby a záhyby – posouváme se stále dopředu, přestože se stále vracíme k minulosti a odkazujeme se na to, co již událo.

Jana Kasalová se ve vystavených pracích zaměřuje na naše místo v čase. Zasahuje do turistických tištěných map, řezem je přetváří do nových tvarů a konfigurací. Mění to, co se zdálo být neměnné a jasně definované. Začerňuje existující označení míst, neboť i ty se v průběhu času mění. Z map se stávají plochy přijímající abstraktní tvary, které nám již nemohou sloužit jako vodítko pro orientaci. Janu Kasalovou zajímá zejména oblast Sudet, která dnes tvoří hranici s Rakouskem. Dvoujazyčnost názvů zaniklých obcí zanechává v konkrétních místech svou stopu a ovlivňuje jejich identitu i přesto, že některá sídla již dávno neexistují.

Jana Kasalová se dlouhodobě také zabývá tvorbou neobvyklého druhu map. Autorka zaznamenává pohyby zvířat a tímto způsobem vznikají mapy, které nám neusnadní orientaci v prostoru, ale nabízí místo toho průchod našim instinktům z našeho podvědomí. Jana Kasalová nás stejně jako Lena Knilli nabádá k vnímání nejistoty a pomíjivosti času a prostoru i k přijmutí tohoto faktu.

Výstava potrvá do 28/1/2012

České centrum Praha
Rytířská 31, Praha 1
Otevřeno:
Út / Pá 10:00 - 18:00, So 1

Další info zde.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.