Share |

Cena Věry Jirousové odmění umělecké kritiky

Slavnostní vyhlášení prvního ročníku cen pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění.

Cena pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění  zveřejní vítěze prvního ročníku již 24. května v 18.00 hodin v pražské MeetFactory. Slavnostní vyhlášení prvního ročníku Ceny Věry Jirousové, která je určena pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění,  již má své vítěze.

Odborná porota ve složení Dušan Zahoranský, Ladislav Kesner ml., Marek Pokorný, Sláva Sobotovičová a Vilma Anýžová vybrala letošní laureáty v obou kategoriích. Laureáti budou oceněni týdenními pobyty v zahraničních sídlech Českých center, etablovaný kritik navíc získá putovní cenu navrženou umělcem a členem poroty Dušanem Zahoranským. Mezi další ceny patří předplatné českých i zahraničních uměleckých časopisů nebo publikování textů v odborných periodikách.

Cena Věry Jirousové hodnotí tento v českém prostředí dosud málo reflektovaný obor, chce podpořit začínající autory a pomoci jim při hledání prvních příležitostí pro publikaci jejich textů. Současně chceme touto cestou poukázat na práci autorů, kteří jsou pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem. Cena nese jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944 – 2011).

U mladých autorů hodnotila zejména jejich tvůrčí a kritický potenciál, schopnost dobře si vybrat reflektované téma a zařadit jej do širších souvislostí, jazykovou úroveň psaného projevu a schopnost efektivní práce s informacemi a fakty. V kategorii etablovaných kritiků se porota rozhodla ocenit výraznou osobnost, která dlouhodobě formuje teoreticko-kritický rámec, utváří vlastní směr.

Cena Věry Jirousové vznikla ve spolupráci mezinárodního centra současného umění MeetFactory , INI Gallery a Českými centry. Spolupořadately jsou časopis Art+Antiques, Artalk.cz, Artmap.cz a Artyčok.tv. Iniciátorem projektu je Dušan Zahoranský.

V rámci Ceny Věry Jirousové probíhá doprovodný program v INI Gallery.

Kontakty a více informací: info@cenavj.cz, www.meetfactory.cz,   www.inigallery.cz, www.czechcenters.cz.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.