Share |

Bienále v Benátkách: Federico Díaz

Ač se o tom v českém tisku téměř nedozvíte, na Benátském Bienále je Česká republika kromě oficiálního pavilonu reprezentována i výstavou Federica Díaze s názvem “outside itself”.

Federico Díaz je český umělec s argentinsko-slovenskými kořeny, spoluzakladatel ateliéru Supermédií na pražské VŠUP a v neposlední řadě jeden z mála umělců mladší generace, jejichž tvorba je uznávána v zahraničí. Díaz ke svým realizacím využívá nejmodernější technologie - robotické multimediální instalace řízené počítačem, interaktivní aplikace a žhavé novinky vědy a techniky. Díaz do svých prací běžně zapojuje diváky. Mimo jiné je autorem diskutované „Zlaté slzy“ z loňské české výstavy na čínském Expu.

 

Instalace “outside itself“je vytvořena z tisíce kuliček, které reprezentují jednotlivé fotony světla. Tyto kuličky jsou složeny a slepeny pomocí robota. Samotná skladba výsledného tvaru je závislá na měnících se podmínkách světla uvnitř prostoru, kde je samotná instalaceumístěna. V principu, v reálném prostředí optické senzory sledují světlo a stíny v prostoru instalace. To je převáděno algoritmem na data, která nesou informaci pro robota o tom, kde jsou pozice jednotlivých kuliček. V zásadě každý den v průběhu 12 hodin postaví robot cca 3.000 kuliček o průměru 5 cm. Kuličky jsou z plastu a váží 9 gramů.

Podstatné je, že návštěvník má možnost ovlivnit výslednou formu. Každý z nás totiž ovlivňuje barevností svého oblečení nebo vlasů intenzitu světla v prostoru místnosti, kde se právě nachází. Každý z nás je odlišně barevně oblečen, a barva jak víme pohlcuje nebo odráží fotony. Návštěvníci mají tedy možnost podle svého pohybu v místnosti ovlivnit celkovou podobu instalace a tak i sledovat jak roste forma, která se postupně tvoří v průběhu celé výstavy.

“outside itself“je tedy každý den jiná.

Projekt má v sobě i výzkumnou rovinu, která v průběhu celého roku mapuje jak se měnila světelná atmosféra místa instalace, a to na základě barvy lidí. Vzdyť přeci barvy našeho oblečení jsou projekcí našeho nevědomí. Naše oblečení a naše pohyby jsou zrcadlem naší osobnosti.

Každý den je instalace jiná, tak jako naše pocity, tak jako se od sebe liší jednotliví lide a národnosti. Proto by se dalo říci že Světlo a národy = Illumi = nation vytvořili instalaci, která je zároveň spojuje v jednu formu tak jako společnost.

 

Arsenale Nord, Nappa 90, Venezia

04. 6 – 30. 9. 2011

http://www.outsideitself.org/

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.