Share |

Audioknihy: Zájem stále roste

Zájem o audioknihy měl i v roce 2017 stoupající tendenci. Dle Asociace vydavatelů audioknih (AVA) tak pokračuje trend zaznamenaný v posledních letech. Trh si celkově polepšil o 14% oproti roku 2016. Výrazně tomu pomáhá i činnost Asociace a každoroční udílení Ceny AVA - O2 Audiokniha roku. To se bude letos konat 3. května již popáté.
 
„Jsme rádi, že můžeme potvrdit takto dobré zprávy, které jistě potěší nejen posluchače literatury, ale i nakladatele,“ říká nová výkonná ředitelka AVA Jana Ohnesorg. „Kromě nárůstu zájmu o audioknihy mezi čtenáři - posluchači, roste i počet vydaných titulů, což společně potvrzuje oblíbenost audioknih a kontinuální posun celého trhu.“  
 
Řečí čísel se dá rok 2017 dle AVA shrnout následovně. Celkový objem trhu vychází ze součtu hlášení fyzických a digitálních prodejů členských firem AVA s jeho následným přepočtem na koncové ceny včetně DPH. Jeho hodnota byla 127 726 966 Kč. Proti roku 2016 se tak jedná o nárůst o 14,1 %. Vydáno bylo celkem 240 titulů, což je zhruba o třetinu více, než v roce předchozím. Třemi nejsilnějšími vydavateli audioknih a mluveného slova byli v roce 2017 OneHotBook (20,48 %), Supraphon (20,44 %) a Tympanum (18,60 %). Výrazně je zastoupen ještě Radioservis (16,14 %) a Albatros Media (12,67 %). Ostatní vydavatelé se o zbývající podíl na trhu dělí takto: Bookmedia 4,63 %, Popron Music 3,14 %, Publixing 1,39 %, Mladá fronta 1,23 %, Kristián Entertainment 0,87 % a Audiotéka 0,41 %.
V roce 2017 se celkem prodalo více než 300 000 fyzických nosičů audioknih a mluveného slova. Prodej fyzických nosičů, jehož podíl činil za uplynulý rok 62,3 %, je stále převažující formou distribuce. Podíl digitálního prodeje vykázal zajímavý meziroční nárůst na 37,7 %.
Podrobné informace naleznete v přiložené Zprávě o trhu audioknih a mluveného slova v ČR za rok 2017 nebo na www.asociaceaudioknih.cz.
 
V loňském roce proběhlo v režii Asociace také další vyhlášení Ceny AVA - O2 Audiokniha roku, tentokrát s novým partnerem O2 Czech Republic a.s., který nabízí svým zákazníkům audioknihy prostřednictvím portálu a aplikace O2 Active. „Jsme rádi, že spojení s tak silným partnerem nám pomohlo jednak zviditelnit trh s audioknihami a jednak dovolit si nabídnout posluchačům větší servis během loňského knižního veletrhu Svět knihy, kde jsme zrealizovali poslechový stánek a věnovali audioknihám dostatečný prostor. Spolupráce s O2 Czech Republic a.s. bude pokračovat i v tomto roce. I díky tomuto spojení si poprvé troufneme vyhlásit Ceny AVA - O2 Audiokniha roku samostatně mimo knižní veletrh a to už 3. května. Místo konání již brzy zveřejníme. Nicméně neznamená to, že bychom na Světu knihy nebyli přítomni. Opět připravujeme speciální akce k audioknihám a mluvenému slovu a samozřejmě jsme garantem, dnes již tradičního, Sálu audioknih. Další novinky se příznivci mluveného slova a audioknih mohou dozvědět i na našich webových stránkách www.asociaceaudioknih.cz, které jsme právě oblékli do nového kabátu, “ dodává Jana Ohnesorg.
 
Prestiž Ceny AVA - O2 Audiokniha roku dokládá fakt, že celkově přihlásili vydavatelé za rok 2017 osmdesát sedm titulů. Nejobsazenější kategorie jsou Nejlepší interpret a Jednohlasá četba. Uzávěrka přihlášek za loňský rok skončila dne 18. 12. 2017.

 
Více informací včetně statutu soutěže naleznete na:
www.asociaceaudioknih.cz
http://www.audiokniharoku.cz
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.