Share |

Anatomie stylu, díl 10. - folkaři a folknici

Folkaři a styl? To se jeví jako oxymorón – zvlášť poměřeno českými fanoušky. Ale etnem šmrncnutí folkaři platí za důležitý stavební prvek budoucí scény hippies…
 
Tohle je vlastně dodatek k beatnikům, protože folkaři a beatnici z první poloviny šedesátých let se často nerozlišují. Šlo ale o dvě svébytné scény…  
Nejdřív podobnosti: oba proudy se zrodily v bílém středostavovském světě velkých amerických měst. Společný jim byl zapálený boj proti většinové konzumní společnosti. Měšťáčtí „squares“ mezi nimi nerozlišovali – měli je zkrátka za exoty. 
Když začátkem šedesátých let přijeli do newyorské Greenwich Village, aby se podívali na beatniky, obvykle se pobratřili s folkaři – či folkniky, jak se jim žertovně říkalo… Davy beatniků v té době dávno utekly do Kalifornie.

 

Navíc, beatnici folkaře bytostně nesnášeli. Měli svůj cool jazz a cool slang a tvrdé drogy. Folkaři byli úplně jinde…
Odlišností mezi oběma scénami byly fůry. Ať už šlo o styl oblékání, hudbu anebo politické názory. 
 
Tak jako beatové zbožňovali moderní jazz, s toutéž  vášní se folkaři upnuli k americké lidové hudbě. Láska k přírodě u folkařů probouzela nakažlivý optimismus, který byl v příkrém rozporu s beatnickým nihilismem. 
 
Neskutečně bojovná energie folkařů byla namířena proti prohnilým společenským základům. Folková scéna písničkářů se stala základem pro pozdější květinovou generaci a tytéž ideály přenesla mimo jiné i za železnou oponu. Skoro ve všech zemích komunistického bloku včetně tehdejšího Československa sehráli folkaři významnou roli společenské základny nespokojenců s totalitním režimem a podhoubím pro opoziční síly.
 
Pokud by laskavý čtenář tohoto blogu zkraje šedesátých let navštívil kupříkladu newyorskou Greenwich Village či londýnské Soho, jasně by spatřil vizuální rozdíly mezi folkaři a beatniky. V porovnání s černými beatniky se folkaři odívali do pestřejších barev, lásku k přírodě dávali najevo důrazem na přírodní materiály, libovali si v nošení korálů a etnických doplňků. Právě tato estetika ovlivnila budoucí hippies snad stejně výrazně jako hédonistický život Beat Generation…
 
http://www.stylesurfin.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.