Share |

ALEŠ VESELÝ: Bez začátku, bez konce.

Rozsáhlý výstavní projekt mapuje tvorbu Aleše Veselého
současně ve čtyřech pražských galeriích. Každá z výstav je
svou povahou a obsahem unikátní. Dohromady tak projekt
nabízí několik pohledů na autorovo obsáhlé dílo – od 60. let 20.
století až po současnost.

 
NEZNÁMÉ OBJEKTY OD ŠEDESÁTÝCH DO DNEŠKA
Galerie 1. patro 
vernisáž: 2. 9. 
výstava: 3. 9. - 11. 11. 2015
www.galerie1patro.cz

GRAFIKA - NEGRAFIKA (ŠEDESÁTÁ, SEDMDESÁTÁ)
Galerie Millennium
vernisáž: 10. 9.
výstava: 11. 9. - 11. 10. 2015
www.gallerymillennium.cz

VIZE A PŘEDSTAVY Z POSLEDNÍCH LET
Galerie Villa Pellé
vernisáž: 17. 9.
výstava: 18. 9. - 11. 11. 2015
www.villapelle.cz

IDEÁLNÍ PROJEKTY 
(USKUTEČNĚNÉ I NEUSKUTEČNĚNÉ)
Galerie Zlatá husa
vernisáž: 29. 9.
výstava: 30. 9. - 30. 10. 2015
www.galeriezlatahusa.cz

Komentované prohlídky všech výstav současně - společně s autorem
1. 10. a 10. 10. od 14 hodin
www.alesvesely.cz 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.